VAŽNI KRITERIJI ZA ODOBRENJE APLIKACIJE/ZAHTJEVA ZA PROJEKTE

UniCredit Bank je dio Grupe UniCredit koja nije samo jedna od najvećih bankarskih grupacija u Europi nego i jedan od najvećih partnera umjetnosti i kulture u sedamnaest europskih zemalja u kojima posluju njene članice. Mi u UniCreditu vjerujemo da umjetnost, kultura, sport može donijeti ogromnu vrijednost i potaknuti nove ideje, što je od ključnog značaja za održivi društveni i ekonomski rast. 
Stoga, nadahnuće i kreativnost predstavljaju pokretače inovacija i rasta u našoj banci. UniCredit Bank kroz podršku kulturi i umjetnosti, ima cilj izraziti našu filozofiju: 
Kultura dijaloga, različitost i moć kulturne razmjene. 

UniCredit Bank aktivno pomaže društveno korisne projekte te  kontinuirano pruža podršku humanitarnim i društvenim projektima i institucijama u zajednici u kojoj i sama radi i djeluje. 

PRINCIPI APLICIRANJA

Kako bismo efikasno, objektivno i profesionalno evaluirali sve pristigle zahtjeve za odgovarajućim vidovima pomoći, odlučili smo koristiti LINESPONSOR® on-line web operativni sistem za procesuiranje Vaših zahtjeva. 

Najljubaznije molimo da ne šaljete dodatne e-mail, fax poruke, niti nas telefonski pozivate, jer je ovaj način apliciranja jedini koji UniCredit Bank prihvata, a u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima kontaktirat će Vas ovlaštena osoba iz UniCredit Bank. 

Na svaku Vašu potpunu aplikaciju bit će odgovoreno najkasnije u roku 30 dana od dana apliciranja. 

Da biste uopće imali mogućnost da Vaša aplikacija bude odobrena, istu morate poslati najkasnije 30 dana prije početka projekta za koji aplicirate. U protivnom, Vaša aplikacija neće biti uzeta u razmatranje.